Замовити безкоштовну консультацію

Всі види юридичних та консультаційних послуг

+380 97 527-66-30

Що таке КІК? КІК звітність. Що необхідно знати власникам контрольованих іноземних компаній.

Автор Ірина Кучерява. 08.03.2024

Кожен день, ми отримуємо від клієнтів запитання стосовно КІК звітності. Деякі дізнались про КІК нещодавно, деякі впевнені, що подавати КІК звіти не потрібно.

У зв’язку із цим хотіли б поділитись інформацією щодо цього питання, звернути увагу власників іноземних компаній на існуючі вимоги законодавства щодо КІК та допомогти уникнути можливих штрафів в майбутньому.

Нагадуємо, що  починаючи з 01 січня 2024 року всі податкові резиденти України (фізичні та юридичні особи), які мають вплив та контроль на іноземні компанії (володіють іноземними компаніями), мали б приділити цьому питанню увагу та подати відповідні звіти про всі контрольовані іноземні компанії (КІК), які їм належать, до податкових органів України.

Що таке КІК?

Простими словами, якщо резидент України володіє часткою в іноземній компанії, він зобов’язаний забезпечити оформлення фінансової звітності такої компанії та подати до Державної податкової служби України відповідну звітність.

Чи обов’язково декларувати КІК? Що буде, якщо я не подам КІК звітність?

Так, обов’язок задекларувати наявність КІК та подати відповідну звітність виникає для всіх резидентів України, хоча є виключення, в залежності від розміру частки особи, якою вона володіє в іноземній компанії

За неподання КІК звітності законодавством передбачені величезні штрафи.

Наприклад, основні штрафи за неподання КІК звітності:

 • Неподання контролюючою особою звіту про КІК - штраф в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (302 800.00 гривень станом на 01 січня 2024 року).
 • Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК - штраф в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (3 028.00 гривень в день, але не більше 151 400.00 гривень).

Коли необхідно подати КІК звітність?

В 2024 році необхідно подати звіт про контрольовану іноземну компанію за 2022 та 2023 роки.

Строк подання звіту по КІК для фізичних осіб - до 30 квітня 2024 року (одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб).

 Як податкова дізнається, що в мене є КІК?

Перш за все, хотіли б звернути увагу, на те, що інформацію про бенефіціарного власника іноземної компанії можна знайти в інтернеті, оскільки багато країн мають відкриті реєстри компаній. Податкові багатьох європейських країн, наприклад, Польща, Естонія, Кіпр, Великобританія та інші, можуть обмінюватися інформацією, у разі отримання запиту від податкової України. Як правило, у власника іноземної компанії, є відкриті банківські рахунки, і у разі обміну інформацією між країнами, така інформація може бути отримана нашою податковою. Чи варто наражати себе на великі адміністративні штрафи, якщо можна подати КІК звітність і виключити ризики для себе та свого бізнесу?

Чи повинен я сплачувати податки зі свого КІК?

Чинним законодавством таке зобов’язання передбачене, але існують винятки, які виключають такі обов’язки.

За загальними правилами у контролюючої особи виникають обов’язки зі сплати податку на доходи фізичних осіб розмірі 18% та військового збору у розмірі 1,5% від суми нерозподіленого прибутку КІК за звітний період. Тобто, якщо відповідно до фінансової звітності КІК у звітному році отримав прибуток, який не був розподілений між власниками, у власників виникає відповідне зобов’язання зі сплати податків із суми нерозподіленого прибутку КІК.

Але, чинним законодавством, також, передбачені випадки, коли особа звільняється від сплати вказаних податків, а саме:

 • загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду;
 • КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі;
 • КІК є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників);
 • частка пасивних доходів КІК становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел;
 • КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів (тобто розмір корпоративного податку становить не менше 13%).

Чи можу я самостійно подати КІК звітність?

Так, звичайно. У своєму кабінеті платника податків Ви можете знайти форму для подачі звітності та самостійно подати КІК звіт. На платформі Youtube та в мережі Інтернет можна знайти багато корисної інформації про це. Але, хотіли б звернути Вашу увагу на те, що за даними Державної податкової служби України, в 2023 році було подано лише 405 звітів про КІК за скороченою формою та 495 звітів про КІК за повною формою.  У 2024 році для багатьох звітність про КІК буде подаватися  вперше і на даний час існує багато нюансів по заповненню деяких пунктів форми звіту, правильного оформленню звітності та її подачі. Тому ми рекомендуємо звертатися до спеціалістів, які пропрацювали питання оформлення та подачі звітності про КІК та вже отримали позитивний досвід.

ЧИ повинен я подавати звіт про КІК, якщо у мене є неактивна компанія (або офшорна компанія, яка не подає звіти і не працює)?

Так, кожен власник КІК повинен подати звітність про КІК, навіть, якщо компанія не веде\не вела ніякої діяльності, та не подавала звіти у своїй країні реєстрації. У цьому випадку, необхідно буде підготувати фінансову звітність згідно міжнародних стандартів та подати відповідні звіти про КІК в Україні.

КІК повідомлення та КІК звітність – це одне те й саме?

Ні. КІК повідомлення - це повідомлення до податкової про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Простіше кажучи, якщо Ви створили компанію за кордоном або вийшли  зі складу акціонерів іноземної компанії починаючи з 1 січня 2022 року, то протягом 60 днів необхідно подати таке повідомлення до Державної податкової служби України. Тобто, кожного разу коли Ви реєструєте іноземну компанію чи набуваєте у власність частку в іноземній компанії або ж відчужуєте частку в іноземній компанії чи взагалі ліквідуєте таку компанію, у Вас виникає обов’язок повідомити про це податкові органи України.

На сьогоднішній день, багато українців проживає за кордоном та зареєстрували іноземні компанії за допомогою іноземних провайдерів, реєстраторів або місцевих юристів. На превеликий жаль, більшість власників не були проінформовані про необхідність подання КІК повідомлень місцевими юристами, які допомагали в реєстрації іноземної компанії, та  не подали повідомлення про КІК у встановлені терміни до податкових органів України.

Які штрафи і чи є вони за неподання повідомлення про КІК?  

Так, за неподання повідомлення про КІК законодавством передбачений штраф у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (908 400.00 гривень станом на 01 січня 2024 року).

Чи можете Ви мені допомогти із поданням звітності про КІК?

Так, звичайно. Наші фахівці вже мають позитивний досвід у підготовці та подачі звітності про КІК до податкових органів України та можуть надати наступні послуги:

 • Аналіз структури Ваших іноземних компаній
 • Визначення обов’язків власників щодо звітності про КІК
 • Визначення звітних періодів по кожній із КІК
 • Підготовка звітів про КІК
 • Підготовка річної декларації про майновий стан та доходи
 • Супровід подачі звітів про КІК

У результаті Ви отримаєте підтвердження з податкової служби, що звіт про КІК був прийнятий без помилок та відповідно належним чином виконаєте свої зобов’язання по формуванню та подачі звітності про КІК.

 

ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ